• RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľka ZŠ Tlmače, Školská 9, 935 21 Tlmače podľa zákona č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 150 Organizácia školského roka ods. 5

   

  p o s k y t u j e

   

  z prevádzkových dôvodov (rekonštrukcia elektroinštalácie)

  dva dni voľna – 28.-29. októbra 2019

   

  žiakom 1. - 9. ročníka ZŠ Tlmače a zamestnancom školy.

   

   

   

                                                                                                Mgr. Helena Barátová

                                                                                                      riaditeľka školy

  • Novinky

   • Detské atletické hry - Šahy
    • Detské atletické hry - Šahy
    • 3. 10. 2019
    • V stredu 25.9.2019 sa v meste Šahy konali preteky pod názvom Detské atletické hry. Neoddeliteľnou súčasťou týchto pretekov je aj naša základná škola, ktorá išla na preteky s cieľom obhájiť zlato z minulého roka. Spomínané preteky sú určené pre prvý stupeň ZŠ, kde nás reprezentovali naši žiaci v zložení: Emma Klučiarová, Lea Dobšovičová, Miriam Ďurovská, Samuel Kováč, Adrián Ševc a Oskar Moravčík. Súťažilo sa v šiestich disciplínach: trojskok znožmo, hod medicinbalom, štafetový beh v kombinácií s behom cez prekážky, hod vortexom, skoky cez švihadlo a 3-minútový vytrvalostný beh. Naši žiaci pretekali na každej disciplíne zo všetkých svojich síl čo stačilo na 5. miesto z celkových 19. súťažiacich družstiev. Týmto im chceme poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy a zablahoželať im k dosiahnutým výkonom.

    • Čítať viac
   • Cezpoľný beh
    • Cezpoľný beh
    • 25. 9. 2019
    • Dňa 24.9.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu v Kalnej nad Hronom pre základné a stredné školy. Za ZŠ Tlmače súťažili v kategórií žiačky základných škôl Emma Benčatová, Dominika Kováčová a Emma Klučiarová.

     V chlapčenskej kategórií súťažili Lukáš Vozár, Tadeáš Gunda a Viliam Spasič. U dievčat sa najlepšie umiestnila Emma Benčatová, ktorá skončila na krásnom 10. mieste, Dominika Kováčová skončila na 19. mieste a Emma Klučiarová dobehla do cieľa na 29. mieste. U chlapov sa najlepšie umiestnil Lukáš Vozár, ktorý dobehol na 16. mieste, Tadeáš Gunda na 21. mieste a Viliam Spasič dobehol v druhej polovici štartového poľa. Všetci z našich spomínaných žiakov bojovali o čo najlepšie umiestnenie, žiaľ v silnej konkurencii to nestačilo na postup do krajského kola v cezpoľnom behu.

    • Čítať viac
   • Športoviáda 2019
    • Športoviáda 2019
    • 23. 9. 2019
    • V rámci Európskeho týždňa športu sa v Základnej škole Tlmače v pondelok 23. septembra uskutočnil športový deň s názvom „Športoviáda 2019“.

     Žiaci sa teda namiesto klasického vyučovania venovali rôznym športovým aktivitám, ktoré v nich mali zapáliť oheň súťaživosti a pozitívny vzťah k športu.

     Na začiatku Športoviády boli žiaci rozdelení na dve veľké skupiny – 1. stupeň bol počas dňa v školskej telocvični a 2. stupeň trávil čas v mestskej telocvični (T-18).

    • Čítať viac
   • Slávnostná akadémia a koniec šk.roka 2018/2019
   • SUPERTRIEDA 2019
    • SUPERTRIEDA 2019
    • 28. 6. 2019
    • Štvrtáci z Tlmáč vyhrali slovenské finále Supertriedy 2019

     Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou „všetky deti sú naše“ ambíciu podporiť a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady. Presne tak ako naše deti z Tlmáč. Sú skvelé a jedinečné. Podľa oficiálnych štatistík len 4% detí sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať. Projekt Supertrieda podporuje aj zvyšných 96% detí, dáva im možnosť prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Supertrieda je európsky projekt zážitkového učenia s cieľom zvýšiť kultúrnosť detí a mládeže, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť, tešiť sa zo života a pripraviť ich na svet v budúcnosti. Zároveň je to postupová súťaž POP MŠVVaŠ SR.

    • Čítať viac
   • Kubánske veľvyslanectvo
    • Kubánske veľvyslanectvo
    • 28. 6. 2019
    • Úspešní malí výtvarníci z Tlmáč

     V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu Veľvyslanectvo Kubánskej republiky na Slovensku slávnostne odovzdalo ceny víťazom 16. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže na tému „Naši národní buditelia Ľudovít Štúr – José Martí“. Ocenení si ceny prevzali z rúk mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Kuby na Slovensku J. E. Yamily S. PitaMontes. Podujatie sa organizuje so zámerom vzájomného hlbšieho poznania a prehlbovania priateľských vzťahov medzi národmi Kuby a Slovenska.

    • Čítať viac
   • Zoznam galérií

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1879122
  • Zvonenia

   Utorok 22. 10. 2019
  • Jedálny lístok

   • Utorok22. 10.
   • Polievka petržlenová s opekanou žemľou 5.068 (200/220/250)
    Bravčový rezeň v cestíčku 7.033 (90/100/110)
    Zemiaková kaša 17.018 (195/240/295)
    Šalát paradajkový 24.022 (100/100/120)
    Voda s ovocným sirupom 1.026 (200/200/250)
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Rovnako je prostredníctvom tohto modulu možnosť podať sťažnosť v elektronickej forme. Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej forme odloží.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím